TÁMOGATÓI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

TÁMOGATOTTAK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a „Segítek egy családot” megnevezésű kezdeményezés adatvédelmi tájékoztatójában foglaltakat megismertem, annak tartalmát megértettem, és az abban foglalt tájékoztatás alapján nyilatkozom az alábbiakról:

 

Hozzájárulok, hogy Adatkezelő az adatvédelmi tájékoztatójában foglalt személyes adataimat kezelje, a kapcsolat felvételhez szükséges adatokat a támogató számára átadja, valamint a https://www.segitekegycsaladot.hu/ weboldalon támogatók találása céljából rólam személyes adatnak nem számító információkat közzé tegyen.

 

Tudomásul veszem, hogy az Adatkezelő tevékenysége során adatfeldolgozókat alkalmaz és az adatfeldolgozók az adatvédelmi tájékoztatóból megismerhetők.

 

Adatkezelés célja:                 személyre szabott segítő támogató felkutatása

Adatkezelés jogalapja:         hozzájárulás

Személyes adatok átadása: kapcsolat felvételre alkalmas adatok kiadhatók

A Nők 2000 - Nyitott Kapu Közhasznú Alapítvány (2011 Budakalász, Csalogány u. 9.) (a továbbiakban Adatkezelő) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében meghatározott szabályok betartásával kezeli az érintett személyes adatait.